Audit&Conto  ofron zgjidhje për kompanitë e sapo formuara dhe për ato qe janë te zhvilluara mire. Si këshilltarë dhe konsulentë, po ashtu si aditor dhe kontabiliste, ne ju ofrojmë ju zgjidhje për pyetjet me te shpeshta qe ju shfaqen gjate ushtrimit te një aktiviteti biznisor ne një ambient te ndryshimit konstant.

  • Kompanitë private
  • Organizatat joqeveritare
  • Kompanitë publike
  • Institucionet publike
  • Institucionet financiare
 

© Copyright 2008, Audit & Conto. Developed by Luan H. Matoshi